Automatycznie zapisany szkic


Kursy i szkolenia ratowników morskich
Ratownik morski to osoba upoważniona do realizowania czynności ratowniczych nad wodą, w szczególności do tworzenia i udzielania pomocy osobom, które uległy wypadkowi nad wodą bądź którym grozi utrata życia lub zdrowia. Każde odnowienie starszego ratownika potrzebuje przejścia szkolenia i kursu fachowego z zakresu obsługi ekwipunku ratowniczego oraz ratownictwa wodnego. Program kursu ratownika zaawansowanego skupia wiedzę z obszaru budowy, renowacji zaopatrzenia i sprzętu ratunkowego łodzi ratunkowych. Zintegrowany kurs bezpieczeństwa STCW dostarcza wiedzy i kwalifikacji z zakresu posługiwania się sygnałami i zasad udzielania pierwszej pomocy. odnowienie starszego ratownika Starszy ratownik morski potrzebuje być porządnym pływakiem i cieszyć się dobrym zdrowiem, gdyż praca ratownika jest niesłychanie wymagająca. Ratownicy muszą zaprezentować świadectwo zdrowia i zaświadczenie o przeprowadzeniu badań psychologicznych. Wymagane są dodatkowo dwa patenty lub certyfikaty. Przykładowo patent pływacki wymaga non stop szkolenia, żeby zostać ratownikiem.

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.